Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Ar-Ge Merkezi

ICRON olarak müşterilerimiz için fark yaratabilmeye ve onlara değer katabilmeye çok önem veriyoruz. Başarılarının ve rekabet avantajlarının bir parçası olmak istiyoruz. Bu misyonla, çözümlerimizi ve yetkinliklerimizi müşterilerimizin gelecek ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz.

Ar-Ge ekibimiz, Doç. Dr. Ali Tamer Ünal’ın 1992’de ICRON’u kurduğu ilk günden beri tam bir kendini adamışlık ve bağlılıkla çalışmaya devam ediyorlar. O günden bu yana ICRON çok yol kat etti ve Optimum Karar Alma ve Tedarik Zinciri Optimizasyonu çözümleri alanında lider şirket olmay yolunda önemli adımlar attı. Fakat tek bir şey aynı kaldı: Ar-Ge aktivitelerine verdiğimiz önem ve yaptığımız yatırımlar.

Algoritmik Optimizasyon alanında uzman, yaklaşık 10 akademisyen ve tedarik zinciri profesyonelinden oluşan ICRON Ar-Ge ekibi, sektörün gördüğü en güçlü ekiplerden biridir. Vizyonumuzu gerçekliğe ve uygulamay dönüştererek başarımız arkasındaki isimlerdir.

Sürekli değişen müşteri taleplerine bağlı olarak tedarik zinciri süreçleri de hızla değişiyor. Artık müşteri odaklı bir dünyadayız ve markalar kısa süre içerisinde yükselişe ve düşüşe geçebilir. Şirketler esnek bir yapıya ve değişimlere hızlı adapte olabilmek zorundalar. Bu da optimum kararlar alabilme becerisine sahip olmayı gerektirir.

 

ICRON Çözümleri: GELECEĞE HAZIR & ÖZELLİĞİ ÇOK

Ekip üyelerimizin bazıları:

 

Ali Tamer Ünal, Ph.D.

Kurucu Ortak, ICRON

Doçent Doktor

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Araştırma Alanları

Üretim planlama ve çizelgeleme, kombinasyonel optimizasyon, algoritma analizi, nesneye dayalı yazılım tasarımı.

Makale: Employee Scheduling in Service Industries with Flexible Availability and Demand

Google Scholar 

Akademik yayınlar CV

Z. Caner Taşkın, Ph.D.

Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, ICRON

Profesör

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Araştırma Alanları

Karışık-tamsayılı programlama, kısıt programlama, geniş kapsamlı optimizasyonlar için ayrışım algoritmalar, sağlık ve telekomünikasyon sektörlerinde yöneylem araştırması uygulamaları.

Makale: Mathematical Programming-Based Sales and Operations Planning at Vestel Electronics

Google Scholar

Akademik yayınlar CV

Barış Selçuk, Ph.D.

Hizmet ve Destek Birim Direktörü, ICRON

Doçent Doktor

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Araştırma Alanları

Tedarik zinciri planlama, envanter planlama ve kontrol, tedarik süresi planlama, hizmet operasyonları yönetimi, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, imalat sistemleri modelleme ve analizi.

Makale: The effect of updating lead times on the performance of hierarchical planning systems

Google Scholar 

Akademik yayınlar CV

Zehra Melis Teksan, Ph.D.

Araştırma & Geliştirme Danışmanı, ICRON

Yardımcı Doçent Doktor

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Araştırma Alanları

Üretim planlama ve envanter yönetiminde optimizasyon, konveks maliyetlerle dinamik sipariş miktarı, üretim planlama ve çizelgelemenin sektör uygulamaları, lojistik planlama ve çizelgeleme.

Makale: A polynomial time algorithm for convex cost lot-sizing problems

Google Scholar

Akademik yayınlar CV

Gülgün Kayakutlu, Ph.D.

Araştırma & Geliştirme Danışmanı, ICRON

Profesör

Endüstri Mühendisliği Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Araştırma Alanları

Yapay sinir ağları, höristik metotlar, doğrusal olmayan programlama, bulanık hedef programlama, enerji ekonomisi, tedarik zinciri yönetimi.

Makale: Sufficient Conditions of Optimally for Second Order Differential Inclusions

Kitap: Intelligence in Energy

Google Scholar

Akademik yayınlar CV